Skogstjänster

Vi utför tjänster inom skogsvård där vi arbetar med röjning och planterings uppdrag i Jämtlands län.

Vi på Gippmokk AB är skogsvårdsentreprenörer som är PEFC-certifierade där vi utför skogsvårdsuppdrag med proffisionell personal som ser till att kraven i PEPC´s Skogsstandard efterlevs. Vi utför ungskogsröjning, underväxtröjning/ förröjning och plantering. Vi som arbetar i företaget genomgår uppdaterade utbildningar för de uppdrag vi genomför. Vi genomför återkommande utbildningar/ kurser som t. ex. SYN-  där fokus ligger på natur- och kulturmiljövårdkompetens inom skogsbruket.